Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hakkımızda

Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkez 2010 yılında nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının nesillerini devam ettirmelerini sağlamak üzere koruma çalışmaları ve bilimsel araştırmalar yapmak, insanların doğaya ve nesli tehlike altında olan canlılara karşı farkındalıklarını arttıracak faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Merkez faaliyetleri başta üniversitemizin diğer birimleri olmak üzere T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde çalışmaktadır.

Çanakkale ülkemizde balıkçılığın en yoğun olarak yapıldığı illerimiz arasındadır. Deniz kaplumbağaları istemeden de olsa balıkçıların kullandığı ağlara ve/veya oltalara takılmakta ve zarar görebilmektedir. Bu çeşit kaplumbağaları iyileştirmek üzere bölgede bir kurtarma ve iyileştirme biriminin kurulması Merkez’in hedefleri arasındadır. Bu konuda kaynak bulma çalışmaları içerisindedir. Merkez kapsamında yapılan çalışmalar gönüllülük esasına dayalı, karşılıksız yardımlaşma, özveri, dürüstlük, sevgi ve güven ön planda tutularak gerçekleştirilmektedir. Kısıtlı imkânlar ile nesilleri tehlike altında olan canlıları korumak için çok sayıda gönüllü öğrenci özverili olarak çalışmaktadırlar.
 

Misyonu
Merkezin başlıca misyonu nesli tehlike altında olan hayvanların korunması için deniz kaplumbağalarının nesillerini devam ettirmelerine hizmet edecek bilimsel araştırmalar, uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu konularda insanlarda duyarlık geliştirmektir.
 

Vizyonu
Deniz kaplumbağalarının korunması ve korunması için duyarlı ve bilgili insan gücü yetiştirilmesi konularında gerek akademik gerekse sivil toplum örgütleri arasında dünya öncüleri arasında yer almak bu alanlarda uluslar arası platformda saygın bir kurum haline gelmek.
 

Değerler

  • En üst seviyede dürüstlük ve lekesiz ahlaklılık
  • Öncü bilim için araştıran adanmışlık
  • İnsan kaynaklarında ve düşüncede çeşitlilik
  • İvedilik ve aciliyet duygusu
  • Gönüllülük ve karşılıksız yardımlaşma
  • Özveri
  • Toplumsal çıkarların önceliği
  • Takım ruhu
  • Sevgi ve güven
  • Tavizsiz güvenlik