Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yayınlar

Yayınlar
 

Özdilek H.G., Yalçın-Özdilek Ş., Ozaner F.S, Sönmez B. Impact of accumulated beach litter on Chelonia mydas L. 1758 (green turtle) hatchlings of the Samandağ Coast, Hatay, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 15 (2):95-103. (2006)
 

Yalçın-Ozdilek Ş., Sönmez B. Some properties of new nesting areas of sea turtles in northeastern Mediterranean situated on the extension of the Samandag Beach, Turkey. Journal of Environmental Biology 27 (3) (537-544). (2006)


Yalçın-Özdilek Ş., Özdilek H.G. ve Sangün K. The effects of some elements (Ca, Mg and Cr) on the nesting activity of green turtles that nest on the Samandağ Beach, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 15 (12b), 1607-1615 (2006)


Yalçın-Özdilek Ş. ve Aureggi M. Strandings of Juvenile Green Turtles at Samandağ, Turkey. Chelonian Conservation Biology, 5(1), 152-154 (2006)


Yalçın-Ozdilek Ş. ve Yerli S. Green Turtle (Chelonia mydas) Nesting and Habitat Threats at Samandağ Beach, Turkey. Chelonian Conservation Biology, 5(2), 302-305 (2006)


Yalçın-Özdilek Ş., Özdilek H. G., Ozaner F. S. Possible Influence of Beach Sand Characteristics on Green Turtle Nesting Activity on Samandağ Beach, Turkey. Journal of Coastal Research. 23 (6):1379-1390. (2007)


Yalçın-Özdilek Ş. Status of sea turtles (Chelonia mydas and Caretta caretta) on Samandağ Beach, Turkey: Evaluation of five-year monitoring study. Annales Zoologici Fennici 44 (5): 333-347. (2007)


Özdilek H. G. ve Yalçın-Özdilek Ş. Impact of corrosive trace elements on sea turtle eggs during embryonic growth, Asian Journal of Chemistry, 19(1), 807-809 (2007)


Sönmez B., Sammy D., Yalçın-Özdilek Ş., Gönenler Ö.A., Açıkbaş U., Ergün Y., Kaska Y. A stranded leatherback sea turtle in the Northeastern Mediterranean, Hatay, Turkey. Marine Turtle Newsletter. 119: 12-13 (2008)


Sönmez, B., Yalçın-Özdilek, Ş., Yağlıoğlu, D. The morphological differences between individuals live and dead green turtles (Chelonia mydas) hatchlings on Samandag beach in Turkey. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 39, p: 670 (2010)


Bildiriler


Yalçın, Ş., Evaluation of conservation program for Chelonia mydas in Samandağ Coast: a two-year study of monitoring on gren sea turtles, First International Conference on Environmental Research and Assessment, Bucharest, March 23-27, 2003, 5-12, (2003)


Yalçın Özdilek Ş. ve Sönmez B., Samandağ Kumsalları’nda 2000-2003 Yıllarında Yapılan Yeşil Kaplumbağaları (Chelonia mydas) Koruma Çalışmaları Sonuçlarının Değerlendirilmesi, I. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, (76-81) 4-5 Aralık 2003, İstanbul, (2003)


Yalçın Ş. ve Yerli S.V. Samandağ Kumsalı’nda Chelonia mydas’ın yuvalama potansiyeli, Ulusal Su günleri, sayı 1, 98, (2003)


Yalçın-Özdilek Ş., Kaska Y., Sönmez B., Preliminary Study on Sand and Green Turtle Nest Temperatures and Sex Ratio of Hatchlings on Samandağ Beach, Turkey. Second Mediterranean Conference on Sea Turtles 2-7 May 2005 Antalya, p. 44, (2005)


Ozaner S., Yalçın-Ozdilek Ş., Relationship Between Green Turtle Nests and Morphological Characteristics of Nesting Sand in The Samandag (Antakya) Coast, Turkey. Second Mediterranean Conference on Sea Turtles 2-7 May 2005 Antalya, p. 34, (2005)


Yalçın-Özdilek Ş., Özdilek H.G., Sangün M.K, Sönmez B. The effects of some elements (Ca, Mg and Cr) on nesting activity of green turtles in Samandağ Beach, Turkey. Second Mediterranean Conference on Sea Turtles 2-7 May 2005 Antalya, p. 44, (2005)


Yalçın-Özdilek Ş., Kaska Y., Sönmez B., Preliminary Study on Sand and Green Turtle Nest Temperatures and Sex Ratio of Hatchlings on Samandağ Beach, Turkey. Second Mediterranean Conference on Sea Turtles 2-7 May 2005 Antalya, p. 44, (2005)


Ozaner S., Yalçın-Ozdilek Ş., Relationship Between Green Turtle Nests and Morphological Characteristics of Nesting Sand in The Samandag (Antakya) Coast, Turkey. Second Mediterranean Conference on Sea Turtles 2-7 May 2005 Antalya, p. 34, (2005)


Yalçın-Özdilek Ş., Özdilek H.G., Sangün M.K, Sönmez B. The effects of some elements (Ca, Mg and Cr) on nesting activity of green turtles in Samandağ Beach, Turkey. Second Mediterranean Conference on Sea Turtles 2-7 May 2005 Antalya, p. 44, (2005)


Ekmekçi İ., Yalçın-Özdilek Ş., Local Commissions, a Sample of Implementation in Conservation of Sea Turtles in Turkey, 26th International Sea Turtle Symposium 3-8 April 2006 Crete, Greece, 129-130, (2006)


Sönmez B., Yalçın-Özdilek Ş. Samandağ Kumsallarında Deniz Kaplumbağalarının (Chelonia mydas) Yuva Pozisyonları İle Su Baskını Riski Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi. II. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 25-27 Ekim 2007 Dalyan:63-70 (2007)


Yalçın-Özdilek Ş., Sönmez B. Samandağ Kumsalları’nda Karaya Vurmuş Ölü Kaplumbağalar. II. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, 25-27 Ekim 2007 Dalyan Muğla (sadece özet basıldı): 82 (2007)


Ülkü, A., Ergün, Y., Sönmez, B. 2007. Deniz Kaplumbağalarında (Chelonia mydas) Yumurta Gelişiminin Ultrasonografi ile İzlenmesi. II. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 25-27 Ekim 2007 Dalyan: 85 – 89 (2007)


Yalçın-Özdilek Ş., Evşen A., Kaplan E., Çırpan H. 2008. Is Çardak lagoon (Çanakkale, Turkey) possible foraging habitat of loggerhead turtle?, Third Mediterranean Conference on Marine Turtles Yasmine Hammamet, Tunisia (20-23 October 2008)


Sönmez B., Kayıkçı S., Oğur E., Yalçın Özdilek Ş., Turan C. Samandağ Kıyı Kumul Bitkileri ve Yeşil Kaplumbağa (Chelonia mydas) Yuvalarının Yavru Başarısı Arasındaki İlişki. III. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 3-5 Aralık 2009 Mersin (2009)


Sönmez B. Turan C., Yalçın Özdilek Ş., Gürsoy S., Sönmez M. A., 2009. Samandağ Kumsalında Ölü ve Canlı Yeşil Kaplumbağa (Chelonia mydas) Yavru Bireyleri Arasında Morfolojik Farklılıklar. III. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 3-5 Aralık 2009 Mersin (2009)


Sönmez B. Yalçın Özdilek Ş., Turan C. Gürsoy S. Samandağ Kumsalının Sıcaklık Nem Profili. III. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 3-5 Aralık 2009 Mersin (2009)


Sönmez B., Yalçın Özdilek Ş. Su Baskını Riski Altında Olan Yeşil Kaplumbağa Yuvalarının (Chelonia mydas) Kuluçka Alanlarına Taşınarak Korunması. III. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 3-5 Aralık 2009 Mersin (2009)


Sönmez B. Yalçın Özdilek Ş., Gürsoy S., Gönenler Ö.A., Sönmez M. A. Samandağ Kumsalı'ndaki Deniz Kaplumbağalarının 2009 Yılı Yuvalama Özellikleri ve Koruma Çalışmaları III. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 3-5 Aralık 2009 Mersin (2009)


Yalçın Özdilek Ş., Yalçın S. Samandağ’da Kurulması Planlanan Rüzgar Enerji Santrali Türbinlerinin Deniz Kaplumbağaları Habitatını Etkilemesi Bakımından Değerlendirilmesi III. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 3-5 Aralık 2009 Mersin (2009)


Uğulu, S., Yalçın Özdilek, Ş., Aktaş, A., Arun, S., Sönmez, B. Chelonia mydas Deniz Kaplumbağaları Yuvalarında Bulunan 3.Evre Ölü Yavruların Akciğerlerinin Yapısı Üzerine Bir Çalışma. III. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 3-5 Aralık 2009 Mersin (2009)


Yazılan kitap veya kitap bölümleri


Yalçın, Ş. Sönmez, B. ve Kayıkçı S. Samandağ deniz kaplumbağaları 2001 ve 2002 üreme dönemi izleme çalışmaları raporu. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü. 26 s. Hatay (2003)


Sönmez, B., Yalçın-Özdilek, Ş. Samandağ Kumsalı’nda Deniz kaplumbağaları (Chelonia mydas ve Caretta caretta) Alan Koruma Çalışmaları, Samandağ Köylere Hizmet Götürme Birliği, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Çevre ve Orman İl Müdürlüğü. Akdeniz Ofset Matbaacılık. ISBN: 978-975-585-981-1. 24 s. Samandağ (2005)


Yalçın-Özdilek Ş., Sönmez B., Hatay Kumsallarında Deniz Kaplumbağa Koruma Çalışmalarının Dünü Bugünü. (Ed: Y. Ergün, Ş.

Yalçın Özdilek, H. Pamir) Ekolojik Okur Yazarlık. Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları. Yayın No : 20. 366 s. Hatay (2008)


Sönmez, B., Yalçın-Özdilek, Ş. Samandağ Kumsalı’nda Deniz kaplumbağaları (Chelonia mydas ve Caretta caretta) Alan Koruma Çalışmaları, Samandağ Köylere Hizmet Götürme Birliği, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Çevre ve Orman İl Müdürlüğü. Barış Ofset ve Matbaacılık. ISBN:978-975-978-605-2. 24 s. Samandağ (2009)