Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

TUBITAK 1001 Proje Desteği

Doğu Akdeniz Üreme Kumsallarına Yuvalayan Yeşil Deniz Kaplumbağalarının beslenme ekolojileri, denizel habitatları hakkındaki bilgiler toplanabilecek.

"Doğu Akdeniz Üreme Kumsallarına Yuvalayan Yeşil Deniz Kaplumbağalarının (Chelonia mydas) Beslenme Ekolojileri" başlıklı proje TUBITAK 1001 proje desteği almıştır. Proje 30 ay süreli olup, projenin amacı projede Doğu Akdeniz’deki kumsallarda yuvalayan yeşil deniz kaplumbağa populasyonlarının beslenme alışkanlıklarını, trofik düzeylerini, kıyısal ekosistemdeki besin ağı içindeki pozisyonlarını belirlemek, bu özelliklerin farklı kumsalları kullanan bireylerde farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu proje ile deniz kaplumbağalarından C. mydas bireylerinin denizel habitat kullanımları hakkında bilgi edinilmesi planlanmaktadır.